Haninge Bostäder inför aktivitetskrav

Haninge Bostäder har en längre tid informerat om att man i vår bostadskö måste vara aktiv var 18:e månad för att bibehålla sin köplats och sina köpoäng.

Vi har under mars månad gått ut med information till våra kunder, som har varit aktiva som sökande i kö- och förmedlingssystemet under de senaste 5 åren men ej under de senaste 12 månaderna, att man måste uppdatera sin anmälan.

De kunder som legat i vår kö och inte varit aktiva som sökande i kö- och förmedlingssystemet under de senaste 5 åren har inte kontaktats av bolaget. Vill ni bibehålla er plats i kön måste ni omgående, dock senast 2017-12-31, kontakta oss för att vi skall återskapa er plats i kön.

Har du fått ett utskick via brev eller e-post att du måste uppdatera din anmälan, är det mycket viktigt att du omgående loggar in i kö- och förmedlingssystemet på hemsidan, för att behålla dina köpoäng. Du behöver endast logga in; du behöver inte söka lägenheter för att bibehålla din plats i kön.

Boende hos Haninge Bostäder som har tecknat ett hyresavtal för lägenhet, är fortfarande aktiva i vår kö och berörs inte av detta aktivitetskrav. Observera - eventuell maka, make eller sambo som inte står på hyresavtalet men som har köpoäng hos Haninge Bostäder, måste uppdatera/aktivera sin anmälan.

Logga in på: http://www.haningebostader.se/mina-sidor/

Har du glömt dina inloggningsuppgifter - använd funktionen för glömt lösenordDu kan där ange den e-postadress du angav vid registrering eller ditt personnummer. Systemet skickar då ut inloggningsuppgifterna enligt ditt valda kontaktsätt; e-post eller brev.

Använd inte funktionen för glömt lösenord flera gånger - invänta utskick av e-post eller brev först. Var noggrann med att kontrollera alla inkorgar och inte endast dina favoriter. Kontrollera även skräppostkorgen, då det kan hända att utskicket hamnar där. Vi har sett exempel på detta om man t.ex. har Hotmail som e-postsystem.

Anledning till införande av aktivitetskrav

En bostadskö som aldrig rensas eller ställer krav på uppdatering av kontaktuppgifter, är en missvisande kö som inte speglar de verkliga köförhållandena. Sökande kan ha flyttat, redan ha löst sin boendesituation, eller i värsta fall avlidit.

Hyresgäster som aldrig uppdaterat sina kontaktuppgifter blir svåra, om inte omöjliga, att kontakta och det resulterar i att kunder som inte varit aktiva på flera år får lägenhetsförslag – förslag en sökande med faktiska behov av bostad istället rimligen bör få.

Med en ökande efterfrågan på bostäder i landet, i synnerhet i Stockholmsområdet, är införandet av ett aktivitetskrav en väg att tillgodose de som aktivt söker lägenhet samt att få uppdaterad information om våra blivande hyresgäster som står i vår kö.

Införande av aktivitetskrav har skett i de flesta bostadsköer runt om i landet.​

Har ni fler frågor är ni välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning
Haninge Bostäder AB