Lokaler och förråd

Haninge Bostäder äger och förvaltar ca 290 lokaler. Lokalerna är främst ett komplement till våra bostadsfastigheter; d.v.s., vi har inga fastigheter med enbart kommersiella lokaler.

Vi har för närvarande inga lokaler lediga som lämpar sig för verksamheter. Vi har endast ett fåtal förråd för uthyrning. Förråden som finns ligger oftast i fastigheternas källarutrymmen och kan endast användas som förråd eller lagerutrymme.

Är du intresserad av att hyra ett förråd/lager, kontakta:

Jonathan Parsman
Tel: 08-606 9127, vardagar 09.00 - 11.45
e-post: jonathan@haningebostader.se


Lena Lundström

Tel: 08-606 9186, vardagar 09.00 - 11.45
e-post: lena@haningebostader.se