Aktuella händelser

 • Bobladet nr 1 2011

  Bobladet nr 1 2011 (PDF-fil)

 • Resultat från hyresförhandling

  Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om 2011 års hyror. Partena är överens om en hyreshöjning from 2011-01-01 enligt följande: Bos...

 • Förvärv Semaforen

  Haninge Bostäder har förvärvat bostadsfastigheten Söderby 1:839. Säljare är Bostadsrättsföreningen Semaforen. Fastigheten är bebyggd med 120 lägenh...

 • Försäljning Mastvägen

  Haninge Bostäder har avyttrat bostadsfastigheten Vendelsö 3:135. Köpare är Bostadsrättsföreningen Vendelsömasten. Fastigheten är bebyggd med 20 läg...

 • Årsredovisning 2009

  Årsredovisning 2009 (PDF-fil)

 • Försäljning Nyängen

  Haninge Bostäder har avyttrat bostadsfastigheten Vendelsö 3:1705. Köpare är Bostadsrättsföreningen Nyängen i Vendelsö. Fastigheten är bebyggd med 1...

 • Bobladet nr 2 2009

  Här kan du läsa senaste numret av BobladetBobladet nr 2 2009 (PDF-fil)

 • Resultat från hyresförhandling

  Överenskommelse har träffats mellan Haninge Bostäder AB och Hyresgästföreningen om hyror för 2010. Bostäderna höjs med 16,50 kr per kvm och år.Lok...

 • Installation av nytt kommunikationssystem (bredband) i bolagets fastigheter

  Haninge Bostäder AB har tecknat avtal med TeliaSonera angående installation av bredband i bolagets samtliga fastigheter utom fastigheten på Utö. A...

 • Ny VD i Haninge Bostäder AB

  Christoph Vejde har utsetts till ny VD i Haninge Bostäder AB fr o m 2009-09-01. Christoph Vejde kommer närmast från AB Sigtunahem där han tjänstgjo...