Arbeten med fjärrvärmen utmed Källvägen

Vattenfall Fjärrvärme kommer under hösten med start i September göra en omläggning av fjärrvärmenätet. Det medför att Källvägen kommer att smalnas av. Infarter samt parkeringsplatser kommer att vara åtkomliga.

Under korta stunder vid schaktning kan hinder uppstå. Närmare tider för när arbetet kommer att starta kommer att meddelas innan arbetet startar.

 

Mvh

Vattenfall Fjärrvärme