Elavläsning Södra Jordbrovägen

 

Förra månadens stora åskoväder slog ut några el-mätare på Södra Jordbrovägen, vilket innebär att vi inte  kunnat läsa av den förbrukade elen från varje lägenhet/lokal.

Dessa delar är nu utbytta och lagade och vi kan åter läsa av elförbrukningen, men därför kom inte elförbrukningen på denna månads hyresavi, utan den kommer på på nästa månads hyresavi och då för två månaders elförbrukning.