Det kommer att utföras grävningsarbete på gaveln Odinsväg 27 A.

Vi kommer att inspektera avloppsledningarna i marken och göra underhållsåtgärder för att säkerställa att allt fungerar som det ska i framtiden.

 

Grävningen kommer att starta under vecka 46. Och beräknas pågå i ca 2-3 veckor.

 

 Arbetet kommer att utföras av Tumba byggtjänst/Tilliander mark.

 Avloppet kommer att fungera som vanligt under tiden arbetet pågår.

 Arbetet kan medföra en del störningar men vi ber er om överseende med detta och gör allt för att arbetet ska fortlöpa så problemfritt som möjligt.

 

Om ni har frågor så ring gärna till mig.

Med vänlig hälsning                    

Projektledare Mikael Birgersson 08 606 54 33

Haninge Bostäder AB