Nytt el- och vattenpris för dig med IMD (Individuell mätning) 2024

Haninge Bostäder har tillsammans med hyresgästföreningen förhandlat om nytt el- och vattenpris för 2024 för IMD, dvs Individuell mätning och debitering.

 

  • Nytt elpris från 1 feb 2024 är 2,60 kr/kwh ink moms

Till de hyresgäster som debiteras elen via sin hyresfaktura hos Haninge Bostäder.  Notera att inga övriga fasta kostnader tillkommer för din elförbrukning.

 

  • Nytt kallvattenpris från 1 feb 2024 är 40 kr/kubikmeter ink moms
  • Nytt varmvattenpris från 1 feb 2024 är 80 kr/kubikmeter ink moms

Till de hyresgäster som debiteras vatten via sin hyresfaktura hos Haninge Bostäder.

 

Detta avtal/priser gäller tills vidare

(Då vi debiterar i efterskott för faktisk förbrukning, kommer du att se det du har förbrukat under februari månad, på april månads hyresavi)

Tips hur du kan minska dina el eller vattenkostnader själv

Tänk på att du själv kan påverka dina el- och vattenkostnader genom att el- och vattenspara. Vill du få smarta sparstips rekommenderar vi att du besöker allmännyttans webbsida https://energispartips.allmannyttan.se/tips/