Rökförbud

Från och med den 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på vissa allmänna platser, utomhus till exempel på lekplatser och vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.