Vattenavstägning Tungelstavägen 19-29

Tisdag den 10 januari stänger vi av vattnet mellan kl 08.00 - 13.00 för att utföra ett arbete på områdets vattenledning.

Vattnet kan komma att sättas på tidigare om arbetet blir klart före utsatt tid. 

När vattnet har släppts på igen ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart.

 

Vid eventuella frågor, kontakta din bovärd Dick mån - fred 08.00 -10.00