Problem med varmvatten i Vega

Det har varit problem med varmvattnet i Vega en tid, och vi jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt.