Jordbro

Jordbro är ett samhälle med småstadskänsla uppbyggt kring ett mindre köpcentrum, med gångavstånd till pendeltågsstationen. Här kombineras flerbostadshus med småhus. Nära Jordbro ligger Höglundaparken med nybyggd skola, diverse aktiviteter för idrott samt elljusspår. I närheten finns också ett av Sveriges största järnåldersgravfält.

Pågående projekt

I projektet Kalvsvik pågår nyproduktion, där vi med NCC som totalentreprenör bygger 229 st lägenheter. Projektet beräknas vara färdigt i december 2018.