Säkringar, proppar och jordfelsbrytare

Keramiska säkringar och smältproppar

Säkringar skyddar ledningarna från överbelastning. I säkringen sitter en metalltråd. Den smälter om ledningen blir överbelastad eller om det blir kortslutning. När säkringen går sönder bryts strömmen.

Tag alltid reda på varför säkringen gått och rätta till felet innan du byter den. Varje säkring är försedd med en liten färgprick, en sk. signalpärla. Den visar vilken strömstyrka säkringen är avsedd för. När säkringen går sönder lossnar normalt signalpärlan.

Skruva bort säkringshuven och ta bort den trasiga säkringen. Du ser då att bottenplattan inne i säkringshållaren har samma färg som signalpärlan. Kontrollera att den nya säkringen har rätt färg och byt därefter. OBS! Du får aldrig ersätta en trasig säkring med någon annan ledning, exempelvis en spik - det är direkt förenat med livsfara.

 

Högsta strömstyrka för säkring Färg på pricken Maximal effekt
6 Ampere Grön 1320 Watt
10 Ampere Röd 2200 Watt
16 Ampere Grå 3520 Watt
20 Ampere Blå 4400 Watt
25 Ampere Gul 5500 Watt


Jordfelsbrytare

Även om installationerna i bostaden är utförda av fackmän kan det uppstå fel. Som en extra försiktighetsåtgärd kan en jordfelsbrytare installeras. Den ansluts direkt till gruppcentralen. En jordfelsbrytare känner av strömmen i ledningar och hushållsapparater. När strömmen avviker från det normala bryts den omedelbart. För att återställa jordfelsbrytaren trycker du upp vippströmbrytaren.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testbild