Ventilation

Ventilationen ska ersätta den förorenade luften i lägenheten med frisk luft. Via matlagning och damm skapas föroreningar som måste ventileras bort. Ventilationens uppgift är också att avlägsna den fukt som bildas genom bad, dusch, tvätt och matlagning.

För att få bra luft inomhus krävs att även hyresgästen sköter sin del av ventilationen. Det är viktigt att luftventilerna inte är helt stängda i bostaden. Då sätts ventilationen ur funktion med risk för fukt- och mögelskador. Förutom dålig luft kan det också ge upphov till huvudvärk, allergier och eksem.

Är det kallt ute räcker det med att du låter springventilen eller vädringsluckan vara något öppen. Om de är helt stängda sugs luften in genom fönster- och dörrkarmar istället. En följd av det kan bli att det bildas mörka fläckar på karmarna.

Självdragsventilation

Allmänt kan sägas att hus som är byggda före 1960 har självdragsventilation. Detta system fungerar genom så kallad skorstensverkan. Utomhusluften kommer in i bostaden genom vädringsluckor, springventiler och otätheter i huset. Luften värms upp, stiger uppåt och genom drag försvinner den ut via frånluftsventilerna i kök, badrum och klädkammare.

På sommaren, när det är lika varmt ute som inne, fungerar denna typ av ventilation mindre bra.

Frånluftsventilation

Frånluftsventilation är den vanligaste typen av fläktventilation. Den fungerar genom att en fläkt suger ut den förbrukade luften från bostaden via ventiler i kök, badrum och klädkammare. Utomhusluften kommer in i bostaden genom vädringsluckor, springventiler och otätheter i huset.

Till- och frånluftsventilation

Till- och frånlufts ventilation innebär att såväl till- som frånluft drivs med hjälp av fläktar. I bostaden används ofta denna ventilation tillsammans med värmeåtervinning. Tilluften som kommer in i lägenheten filtreras och värms upp till rätt temperatur innan den förs in i lägenheten.

Luften kommer in genom tilluftsventiler, som är placerade bakom värmeelementen eller nära taket på en innervägg. Frånluftsventiler finns företrädesvis i kök, badrum och klädkammare.

Ventiler

Det finns flera olika typer av ventiler i flerbostadshus. Är ventilerna stängda eller tilltäppta tar sig luft in genom brevinkast eller genom andra otätheter vilket kraftigt kan försämra inomhusmiljön. Många ventiler är fast inställda och bör inte ändras. Läs mer i vår guide. 

Vädring

Det effektivaste sättet att avlägsna fukt och förorenad luft är att vädra. Efter ett korsdrag på fem minuter är lägenheten ordentligt vädrad. Öppna inte köksfönstret när du ska vädra ut matos vid matlagning. Luften bildar då ett övertryck i köket och driver ut matoset i resten av lägenheten. Lämna dörren till badrummet öppen efter bad, dusch eller under tvätt.


Öppna ett fönster i angränsande rum och ha dörren till köket stängd. Luften sugs då in i köket genom springan i dörren. På detta sätt hindras matoset från att tränga ut i andra rum.