Gröna trygga områden

Under 2022 och 2023 kommer Haninge Bostäder att rusta upp samtliga fyra innergårdar längs Moränvägen 4-104 för att de ska bli mer trivsamma och trygga. 

 Som ni redan uppmärksammat så är produktionen i full gång och Lestra jobbar sig succesivt framåt gård för gård. Först ut är markplanering och så gräs, gård för gård, för att sedan avsluta med plantering av större växter på alla gårdar. Detta betyder att det kommer pågå arbete under hela sommaren, främst på de två mittersta gårdarna.

För att de nysådda och nyplanterade ytorna ska få en chans att etablera sig, så måste vi be om er hjälp att hålla bilar och andra fordon, samt gångtrafikanter från jordytorna. Detta för att förhindra att det blir lerigt på gångvägar och in i trapphusen, samtidigt som det kommer att ta betydligt längre tid innan era innergårdar blir gröna och fina igen.

Vi vill även vänligen påminna er om, att hålla gårdar med pågående arbeten, fria från cyklar och andra ägodelar som kan hindra entreprenören att utföra sitt arbete.

  •  Normala arbetstider för entreprenaden är vardagar kl 07:00-17:00.
  • Störande arbeten kommer förläggas efter kl 08:00.
  • Arbete som sker efter ordinarie arbetstid kommer aviseras separat.

 

Som tidigare meddelats så medför renoveringen en del störningar och avspärrningar, men vi ber er om överseende med detta och gör allt för att arbetet ska fortlöpa så problemfritt som möjligt.

 Mer information kommer inom kort i ert trapphus.

 Med vänlig hälsning

 Jens Holck-Clausen, projektledare          08 606 86 93

Mikael Birgersson, byggledare                08 606 54 33

Haningebostader.se