Inbjudan till Dialog!

 

Under 2022 och 2023 kommer Haninge Bostäder att rusta upp samtliga fyra innergårdar
längs Moränvägen 4-104 för att de ska bli mer trivsamma och trygga. Vi vill därför bjuda in
er hyresgäster till dialogmöten där ni får berätta för oss vad ni tycker om utemiljön idag och
vad som kan bli bättre. Detta arbete kommer inte att påverka hyressättningen i området.

Tillsammans med företaget Urban Utveckling bjuder Haninge Bostäder alla hyresgäster på
Moränvägen till dialogträffar där ni får dela mer er av era tankar, erfarenheter och förslag
kring hur era innergårdar ska kunna utvecklas. Alla boende, oavsett ålder, är välkomna!
Mötena kommer att ske på innergårdarna under följande datum enligt nedan:
Måndag den 25 april kl 17-19 på Moränvägen 4-22
Tisdag den 26 april kl 17-19 på Moränvägen 24-46
Onsdag den 27 april kl 17-19 på Moränvägen 48-74
Torsdag den 28 april kl 17-19 på Moränvägen 76-104

Varmt välkomna!

 Om ni inte kan vara med på mötet, kan ni istället besvara några frågor i en enkät som ni når genom att klicka här!