När påbörjas snöskottningen?

Vår snöskottningsentreprenör är uppkopplade mot SMHI och följer deras prognoser för att planera snöröjningen. Entreprenör samt Haninge Bostäders personal ronderar och kontrollerar behovet av snöröjning och halkbekämpning. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är 5 centimeter torrsnö, 3 centimeter blötsnö eller vid blixthalka.

Vid ihållande snöfall

Vid ihållande snöfall påbörjas snöröjning vid 10 centimeters snödjup. Under pågående snöfall utförs säkerhetsröjning för att väsentliga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas, exempelvis framkomlighet till fastigheten för brandkår, ambulans och polis. Övrig snöröjning prioriteras ej och sker när säkerhetsröjning ej är erforderligt.

Snöröjning på parkeringsplatser

För att undvika skador kör inte snöröjningsmaskinerna nära garage eller parkerade bilar. Vid vissa tillfällen är större delen av parkeringen fri från bilar och då kan plogning ske när maskinen passerar förbi. I annat fall är det upp till hyrestagaren att enligt avtal hålla sin parkeringsruta fri från snö.

Att tänka på vid snöfall

 - Håll dig uppdaterad om vädret. När varningar utfärdas, anpassa då dina planer efter vädret.
 - Varning klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del av samhällsfunktioner.
 - Varning klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att löpande följa upp ny information om väderutvecklingen samt om möjligt hålla sig hemma.