Ekonomi

Omsättningen under 2016 uppgick till 200,1 Mkr. Avkastningen på totalt kapital uppgick till 2,6% och soliditeten till 32%.​

  2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hyresintäkter, netto, Mkr 200,1 198,4 185,9 179,4 173,7 168,0
Resultat efter finansiella poster, Mkr 33,5 24,4 30,4 34,2 20,3 19,7
Fastigheternas bokförda värde, Mkr 1074 1079,0 1087,5 974,0 904,8 902,5
Investeringar, Mkr 121,4 28,3 144,2 98,8 22,4 19,6
Balansomslutning, Mkr 1271,5 1203,2 1129,6 1047,8 947,6 944,6
Soliditet, % 32,4 33,1 33,9 34,3 35,4 33,3
Direktavkastning fastigheter, % 6,7 6,9 7,4 8,4 6,5 6,3


Årsredovisningar

Årsrapport 2017, PDF-fil

Årsredovisning 2016, PDF-fil

Årsredovisning 2015, PDF-fil

Årsredovisning 2014, PDF-fil

Årsredovisning 2013, PDF-fil

Årsredovisning 2012, PDF-fil

Årsredovisning 2011, PDF-fil

Årsredovisning 2010, PDF-fil

Årsredovisning 2009, PDF-fil