Andrahandsuthyrning

Under sommarmånaderna har vi begränsad handläggning av bostadsärenden.

From 1/6-2019 Tom 31/8 -2019  har vi ingen handläggning av ansökningar om bostadsbyten, 2a hand och överlåtelser och tar därför inte emot några ansökningar under den här tiden.

Om du inte kan nyttja din lägenhet under en viss begränsad tid, kan du ansöka om andrahandsuthyrning.

Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand innan du fått ett godkännande av Haninge Bostäder eller Hyresnämnden.

Giltiga skäl till andrahandsuthyrning kan vara studier eller arbete på annan ort, provbo med sambo, militärtjänstgöring eller avtjänande av frihetsstraff. Semesterresa är ej godkänt skäl till andrahandsuthyrning.

Viktigt att tänka på:

Du som hyresgäst ansvarar för lägenheten även under den tid som du hyr den i andra hand. Det kan t ex gälla krav på hyra, störningar eller andra klagomål som har med bostaden att göra.

Andrahandshyresgästen kan inte ta över hyresavtalet även om inte förstahandshyresgästen har för avsikt att återflytta.

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning kan rekvireras från kontoret eller laddas ner här:
Ansökan om andrahandsuthyrning.