Avflyttning och uppsägning

Uppsägning - Besiktning - Elabonnemang - Visning av lägenheten - Städning - Nycklar

Uppsägning

Om du vill säga upp ditt hyresavtal är uppsägningstiden alltid tre (3) kalendermånader. Uppsägningen skall vara skriftlig och undertecknad av hyresgästen. Det går bra att skanna in uppsägningen och mejla den till oss.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad om uppsägningen sker inom en månad från dödsfallet. I annat fall gäller tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen skall alltid vara skriftlig och undertecknad av samtliga dödsbodelägare, eller av den som har fullmakt att företräda dödsboet. Till uppsägningen ska bifogas registerutdrag som styrker dödsbodelägare. Klicka här för blankett (pdf).

Besiktning

Avflyttningsbesiktning sker alltid vid uppsägning. Tid bokas i samband med att vi bekräftar att hyresavtalet upphör.
Vid besiktningen skrivs protokoll som visar vad som måste åtgärdas. Du blir ersättningsskyldig för onormalt slitage och eventuella skador som du orsakat.
Innan alla nycklar återlämnas ska en slut- och städbesiktning vara gjord. Tid för detta bokas i god tid med din bovärd.

Elabonnemang

Du som betalar din elkostnad på hyresavin, kommer att få en separat slutfaktura för de två sista månaderna. Skälet till detta är att du betalar elkostnaden två månader i efterskott i förhållande till hyran.

Du som har eget elabonnemang, glöm inte att säga upp det. Tänk på att du kan ha en uppsägningstid hos elleverantören.

Visning av lägenheten

Bostadssökande kommer att hänvisas till dig för visning. Du får själv komma överens med sökande om en lämplig tid för visning av lägenheten. Enligt hyreslagens §26 är hyresgästen skyldig att visa lägenheten.

Städning

Lägenheten skall vara noggrant städad vid avflyttning. Godkännande sker vid städ- och slutbesiktning.

Nycklar

Samtliga utkvitterade nycklar skall återlämnas senast kl 12.00 på avflyttningsdagen.
Nycklarna lämnas på vårt kontor: Rudsjöterrassen 5, plan 9, Handen.