Boblad

Bobladet nr 2 - 2018

Temat denna gång handlar om att Haninge Bostäder har fyllt 70 år, vi välkomnar nya medarbetare samt avtackar de som varit med länge och nu går i pension. Vi tar även upp viktiga ämnen som Huskurage - Från misstanke, till omtanke.

 

 

 

 

Bobladet nr 1 - 2018

Bobladets tema handlar om nyproduktionen i Jordbro, ett tryggare jordbro samt om sophanteringen.

Tryck på bilden för Bobladet som PDF.

Bobladet 1.18 sid 2

 

Bobladet nr 2 - 2017
Bobladets tema handlar om svenska med baby vars mål är sammanföra människor från olika kulturer och bakgrund.

Tryck på bilden för Bobladet som PDF.

 

Bobladet nr 1 - 2017
Bobladets tema handlar om policyn Huskurage som Haninge Bostäder har antagit med målet att förhindra våld i nära relationer. Tryck på bilden för Bobladet som PDF.Nr 1 - 2017

 

Bobladet nr 2 - 2016
Bobladets tema handlar om miljöstationen på Tungelstavägen där vår boende Tommy avhjälpt sopkaoset samt målningsarbeten i våra områden. Tryck på bilden för Bobladet som PDF.Nr 2 - 2016

 

Bobladet nr 1 - 2016
Bobladets tema handlar om nyproduktion och nya gårdar i Jordbro samt Börje Gustafsson, boende hos Haninge Bostäder i 60 år. Tryck på bilden för Bobladet som PDF.Nr 1 - 2016

 

Bobladet nr 2 - 2015
Bobladets tema handlar om vad som gäller vid andrahandsuthyrning, den militära verksamheten på Berga, samt årets Torghandlare Martin boendes hos oss. Tryck på bilden för Bobladet som PDF. Nr 2 - 2015

 

Bobladet nr 1 - 2015
Bobladets tema handlar om Årsta slott, bilpooler samt rivning och nyproduktion på Moränvägen. Tryck på bilden för Bobladet som PDF.Nr 1 - 2015

 

Bobladet nr 2 - 2014
Bobladets tema handlar om vad du får och inte får göra för arbeten i din lägenhet, tomtytor i Rosgården samt receptförslag från boende i vårt bestånd. Tryck på bilden för Bobladet som PDF.Nr 2 - 2014

 


Bobladet nr 1 - 2014
Bobladets tema handlar om en Levande skärgård på Ornö samt de 91 nyproducerade hyresrätter vi var först med i den nya stadsdelen Vega. Tryck på bilden för Bobladet som PDF.Bobladet Nr 1 - 2014