Byta lägenhet

Att byta lägenhet - Direktbyte

Under sommarmånaderna har vi begränsad handläggning av bostadsärenden.

From 1/6-2019 Tom 31/8 -2019  har vi ingen handläggning av ansökningar om bostadsbyten, 2:a hand och överlåtelser och tar därför inte emot några ansökningar under den här tiden.

Att byta lägenhet

För att kunna flytta till annan lägenhet inom Haninge Bostäder, måste du ha bott i nuvarande bostad i minst 2 år.

I undantagsfall kan Haninge Bostäder godkänna att du får flytta till annan lägenhet om du har beaktansvärda skäl.

För att söka annan lägenhet måste du först göra en kundanmälan i vårt förmedlingssystem och därefter göra en intresseanmälan. Även om du inte bott i 2 år i din nuvarande bostad, kan du göra en kundanmälan för att börja samla köpoäng. Du får köpoäng från den dag du gör din kundanmälan.

Direktbyte

Har du hittat någon att byta din lägenhet med måste Haninge Bostäder godkänna bytet innan det genomförs. Bytet kan accepteras om båda parter betalt hyran i tid och att inga störningar förekommit. Därefter görs en besiktning av lägenheten innan byte kan ske.

Om du byter med någon som inte bor hos Haninge Bostäder, gör vi en kreditprövning för den du skall byta med. Bor båda parter hos Haninge Bostäder, kontrollerar vi den som flyttar till en dyrare lägenhet.

När ett lägenhetsbyte sker, innebär det att båda parterna accepterar lägenheten i befintligt skick.

Ladda ner och skriv ut "Bytesansökan". Fyll i alla uppgifterna om dig och den du vill byta med. Skicka blanketten till Haninge Bostäder AB, Box 115, 136 22 Haninge eller lämna in den på vårt huvudkontor, Rudsjöterrassen 5.

Bytesansökan, PDF-fil