Överlåtelse till närstående

Under sommarmånaderna har vi begränsad handläggning av bostadsärenden.

From 1/6-2019 Tom 31/8 -2019  har vi ingen handläggning av ansökningar om bostadsbyten, 2a hand och överlåtelser och tar därför inte emot några ansökningar under den här tiden.

Överlåtelse av hyresavtal är endast möjligt till närstående (föräldrar, barn) och kan ske om övertagaren sammanbott med hyresgästen minst 3 år och de gemensamt brukat hela bostaden.
En person som är inneboende har inte rätt att ta över lägenheten. Detta även om den inneboende är en närstående person till exempel barnbarn.

Sedvanlig kreditprövning sker. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av jordabalken 12 kap, sambo- och äktenskapslag.

Klicka här för blankett.