Balkong och uteplats

Blomlådor

Många hyresgäster väljer att ha blommor på sin balkong.  Dessa måste av säkerhetsskäl placeras på insidan av balkongräcket. Tänk också på att inte övervattna så att vatten rinner ned till grannen under dig.

Paraboler och markiser

Haninge Bostäder tillåter inte ingrepp i husens konstruktioner då detta kan orsaka skador på byggnaden. Uppsättning av markiser är därför inte möjligt. Paraboler fästs på lämpligt sätt, med fördel med stativ mellan golv och tak.

TÄNK PÅ! Paraboler får inte under några omständigheter sticka ut utanför balkongräcket. Felaktigt monterade paraboler monteras ned och ev. återställning av fasad debiteras hyresgästen.

Rökning

Rökning på balkong är tillåtet, men undanbedes. Visa hänsyn och betänk att grannar kan få in rök i intilliggande lägenheter.

Grillning

Att grilla i nära anslutning till byggnaden kan medföra risker. Förutom en uppenbar risk för brand om olyckan är framme om en grill välter, måste man följa Brandförsvarets rådande eldningsförbud. Använd de grillplatser som finns på gården eller placera er minst 10 meter från byggnaden. Visa hänsyn när du grillar, och betänk att grannar kan få in os i intilliggande lägenheter.

Fågelmat

Råttor kan inte flyga, men nedfallande frön och brödsmulor lockar till sig gnagare och andra skadedjur. Ingen uppskattar gnagares närvaro och vi vill därför inte att ni matar fåglar i anslutning till ert boende.

Mattor

Skakning av mattor eller annat görs inte på balkongen, då risk för att dammpartiklar flyger in till intilliggande lägenheter föreligger.