Studentlägenheter

Våra studentlägenheter kan endast sökas av dig som studerar på eftergymnasial nivå. Godkända eftergymnasiala studier är:

  • Universitet
  • Högskola
  • Folkhögskola
  • Samt vissa yrkesutbildningar

Vi godkänner INTE Gymnasiet eller Komvux. Du måste även kunna visa upp att du är behörig till CSN.

Vi kommer även att kontinuerligt begära in studieintyg, både när du söker studentlägenhet och till dem som bor i våra studentlägenheter.

Att tänka på:

  • Söker du studentbostad, ska det tydligt framgå i din intresseregistrering att du är studerande.

Om det inte framgår att du studerar blir du inte tilldelad erbjudande på en studentbostad, då de endast tilldelas till studerande enligt regler för studentbostad. Det är därför viktigt att du ser över din intresseregistrering och inte anmäler dig på en studentlägenhet om du inte studerar, med risk att din intresseregistrering blir spärrad p ga felaktiga uppgifter.