Förtur

Haninge Bostäder arbetar med förtur i undantagsfall. Efter skriftlig ansökan och utifrån bestämda kriterier kan viss förtur ges till befintliga hyresgäster.

Detta gäller endast de hyresgäster som idag har kontrakt med oss och som till exempel behöver byta bostad på grund av tillgänglighetsbehov såsom hiss eller bottenvåning. Detta ska styrkas med läkarintyg och en skriftlig förklaring. Sedan görs en bedömning från fall till fall av vår förtursgrupp.

 

Näringslivsförtur

Haninge Bostäder tillämpar inte näringslivsförtur.