Godkända inkomstuppgifter

 

Inkomstuppgifter vi önskar få in när ni har fått ett erbjudande om lägenhet eller ungdomslägenhet:

Godkända inkomstuppgifter:

 • Inkomst av tjänst - Anställningsavtal som styrker arbetsform och 3 senaste löneutbetalningarna. Om det inte är en tillsvidareanställning, behövs intyg som styrker medlemskap i A-kassa.
 • Pension/Aktivitetsstöd - Intyg från försäkringskassan. Här kan du ladda ner ett intyg som visar vilka ersättningar du har, eller har haft från Försäkringskassan de senaste 2 åren. LADDA NER INTYG.
 • Studiebidrag - Studieintyg samt vara berättigad till CSN-stöd för heltidsstudier. Gymnasienivå eller Komvux godkänns inte.
 • Etableringsstöd - Intyg från försäkringskassan.
 • A-kassa - Intyg på ersättningsnivå och kvarvarande dagar. Medlemskap i a-kassa ska styrkas om du inte har en tillsvidareanställning.
 • Ränta på kapital, egna bankmedel och andra kapitaltillgångar.
 • Bostadsbidrag - Om du vid ansökningstidpunkten inte har ett godkänt bostadsbidrag, men planerar att söka det i samband med inflyttning till nya bostaden, behöver du ladda upp en preliminär uträkning av bostadsbidrag, som du kan göra här: Kassakollen, preliminär uträkning av bostadsbidrag.
 • Bostadstillägg - Om du vid ansökningstidpunkten inte har ett godkänt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd, men planerar att ansöka om det i samband med inflyttning till den nya bostaden, behöver du istället ladda upp en preliminär uträkning av bostadstillägg. Det gör du på Pensionsmyndighetens hemsida: Preliminär uträkning av bostadstillägg.
 • Underhållsbidrag/Barnbidrag - Styrkt intyg
 • Eget företag - Du ska ha haft företaget i minst 1 år. Du ska inkomma med F-skattsedel, föregående årsbokslut, balansräkning samt registreringsbevis.

Försörjningsstöd godkänns inte som stadigvarande inkomst.

 

 Inkomstuppgifter vi önskar få in när ni har fått ett erbjudande om studentlägenhet:

 • Studieintyg/registreringsintyg.
 • Familjebevis - Finns att beställa hos skatteverket, Länk hur du beställer familjebevis hittar du här!
 • Intyg på att du är CSN-berättigad.
 • Arbetsgivarintyg samt dina 3 senaste lönespecifikationer, alternativt intyg för annan inkomst.