Köpoäng

Haninge Bostäders lediga lägenheter söker du på haningebostader.se

Utöver hyreslägenheter erbjuder Haninge Bostäder även studentlägenheter, vilket det är en egen kö till. Man kan med fördel stå i båda våra bostadsköer.

Oavsett om du är registrerad i både vår kö för lägenheter och i vår kö för studentlägenheter är varje ködag en (1)  poäng, och poängen kan inte läggas ihop.

För att inte falla ur vår kö måste du som sökande vara aktiv och logga in minst en gång var artonde månad, (1,5 år) annars raderas dina köpoäng du samlat ihop och din köplats raderas och går inte att återställas.

Du som har flest köpoäng får lägenhet, under förutsättning att du uppfyller Haninge Bostäders grundkrav.

Du får en (1) köpoäng per dag från den dag du anmäler dig som bostadssökande. Du kan inte överlåta dina köpoäng.


Köpoäng beräknas med en (1) poäng per dag från den dag du registrerat dig i vår bostadskö. Minst en gång var artonde månad ( 1,5 år) måste du logga in på Mina sidor för att behålla poäng och köplats. Om du missar att uppdatera köplatsen tar vi automatiskt bort dig från vår kö och köpoängen försvinner och går inte att återskapa.

Det är ditt ansvar att kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta och hålls uppdaterade.

 

Köpoängen nollställs när nytt lägenhetskontrakt tecknas.

Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng. Förälders/vårdnadshavares köpoäng kan med andra ord inte överlåtas till barn.

Köpoäng när du bor hos oss

Om du har ett aktivt hyresavtal hos Haninge Bostäder får du tillgodoräkna dig 1,5 poäng från ditt inflyttningsdatum. Om du flyttar ifrån Haninge Bostäder, tas 0,5 poäng bort från dina poäng.