Överlåtelse

Du som inte behöver din bostad längre kan överlåta den till en närstående som du varaktigt bor tillsammans med.

Även ett dödsbo efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en bostad.

Tänk på att du riskerar att förlora din bostad om du överlåter den utan ha tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden.

Överlåtelse av hyresavtal är endast möjligt till närstående (föräldrar, barn) och kan ske om övertagaren sammanbott med hyresgästen minst 3 år och de gemensamt brukat hela bostaden.
En person som är inneboende har inte rätt att ta över lägenheten. Detta även om den inneboende är en närstående person, till exempel barnbarn.

Sedvanlig kreditprövning sker. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av jordabalken 12 kap, sambo- och äktenskapslag.

 

Förutsättningar för överlåtelse

Du som ska överlåta bostaden ska ha haft gemensamt hushåll med den närstående som ska ta över. Du och den närstående ska dessutom ha använt lägenheten gemensamt.

Ni ska ha bott tillsammans under en längre tid. I normalfallet brukar det vara cirka tre år, men ibland kan det räcka med kortare tid. Ett exempel på det är om hyresgästen avlider oväntat och det står klart att ni annars skulle ha bott tillsammans i cirka tre år eller längre.

Den som ska ta över lägenheten ska vara godtagbar som hyresgäst, alltså vara skötsam och klara av att betala hyran.

Blankett för överlåtelse