Visning och tilldelning av lägenhet

 

  • Gå på visning

Om du är en av de sökande som kallas på visning får du en inbjudan skickad till den mejl som du angivit i din profil, du ser också dina erbjudande när du loggar in på mina sidor. Inför visningserbjudandet gör vi en kreditupplysning så att du uppfyller våra grundkrav.
Visningen hålls av vår personal eller av den som bor i lägenheten, det framgår i ditt erbjudandemeddelande du får. Det är ditt ansvar som sökande att kontakta den befintliga hyresgästen för att boka en visningtid. 
Det är viktigt att du svarar senaste sista svarsdatum för visningen. På vår hemsida under regler och riktlinjer kan du läsa om våra spärregler kring detta.

Den med flest köpoäng och som uppfyller Haninge Bostäders grundkrav tilldelas lägenheten. Har du blivit erbjuden lägenheten måste du vid avtalsskrivning kunna styrka att du har en inkomst som motsvarar Haninge Bostäders inkomstkrav. Kan du inte det, erbjuder vi lägenheten till nästa i turordningen.

 

  • Hålla i visning

Bostadssökande kommer att hänvisas till dig för visning via de kontaktuppgifter vi har registrerade av dig i vårt fastighetssystem. Du får själv komma överens med sökande om en lämplig tid för visning av lägenheten. Enligt hyreslagens §26 är hyresgästen skyldig att visa lägenheten.