Rättvist Byggande

Rättvist byggande startades av Stockholmshem 2017, som ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser.

Här hittar du senaste nyhetsbrevet från Rättvist byggande!

 

 

 

 

Du kan läsa mer på deras hemsida, Rättvist Byggande!

"Genom medlemskapet i Rättvist byggande blir vi som byggherrar starkare i vårt arbete mot osund konkurrens på våra byggarbetsplatser. På våra byggarbetsplatser ska det vara schyssta villkor och fritt från oegentligheter." Säger Henrik Smedberg, Fastighetsutvecklingschef på Haninge Bostäder AB.

 Så här jobbar vi på Haninge Bostäder med Rättvist Byggande

Modellen rättvist byggande ligger i framkant vad gäller kontroll av oegentligheter på byggarbetsplatser.

  • Våra medarbetare utbildas i Rättvist byggande.
  • Samtliga entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss.
  • Arbetsplatskontroller görs oannonserat på byggarbetsplatserna. Vi arbetar tillsammans med säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS, som följer upp att hela kedjan av entreprenörer uppfyller kontraktskraven. Exempelvis kontrolleras att samtliga på byggarbetsplatsen har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Våra byggarbetsplatser skyltas med Rättvist byggande.
  • Vi uppmanar att anmäla misstankar om oegentligheter till Fair Play Bygg, en oberoende funktion som drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.
  • Vid avvikelser förs en dialog med huvudentreprenören om krav på åtgärder och möjliga påföljder. Lagbrott anmäls alltid till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.

 

Samverkan mellan flera aktörer

Rättvist byggande är ett samarbete mellan allmännyttan i Stockholm, flera tillsynsmyndigheter inom området samt branschorganisationer: Familjebostäder, Micasa, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) samt Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg.

Anmäl fel och brister

Om du misstänker att lagar och avtal inte följs kan du göra en anonym anmälan till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som lämnar informationen vidare till ansvarig myndighet. Anmäl till tipsa@fairplaybygg.se