Aktuella händelser

 • Informationsbrev Kalvsvik December/Januari

  Här är finner du det senaste informationsbrevet för vår nyproduktion Kv Kalvsvik i Jordbro.  

 • Hyreshöjning 2017

  Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om 2017 års hyror:Bostäder höjs med 0.89% från 1 Januari 2017.Lokaler med förhandlingsklausul...

 • Parkeringstillstånd i Vega

  Nu är de nya parkeringstillstånden för 2017 klara. Detta år måste alla hämta sitt parkeringstillstånd på Haninge Bostäders huvudkontor.Glöm inte le...

 • Haninge Bostäder antar policyn Huskurage.

  Allt våldsförebyggande arbete börjar i hemmet! Det är ett arbete som Haninge Bostäder vill stödja. Haninge Bostäder antar policyn Huskurage för at...

 • Driftstörningar Comhem Södra Jordbrovägen samt Moränvägen 5

  Just nu har vi driftstörningar där Comhems nät (TV, bredband, telefoni) är nere i våra fastigheter på Södra Jordbrovägen samt Moränvägen 5. Proble...

 • Fjärrvärmeomläggning i Jordbro

  Tisdag den 29 september klockan 08.00 planeras fjärrvärmen att stängas av.Detta innebär att följande adresser kan komma att stå utan värme och varm...

 • Ny interim VD Anders Gillberg

  Haninge Bostäder har tillsatt en ny VD, Anders Gillberg, som ersätter Desirée Anger. Desirée kvarstår som ekonomichef i bolaget. Anders Gillberg ko...

 • Pålningsarbeten i Jordbro väntas pågå i 5 veckor till

  Pålningsarbeten i Jordbro väntas pågå i 5 veckor, till mitten av december, och utförs nu även under fredagar mellan 07:00 - 16:00.Under vecka 47-49...

 • Pågående pålningsarbeten i Jordbro

  Under november månad så kommer det främst att pålas i området. Det sitter vibrationsmätare uppsatta runt om i våra befintliga fastigheter som autom...

 • Frågetecken kring förmedling av lägenhet

  Under eftermiddagen den 28 oktober fick Haninge Bostäder information om att en lägenhet skulle ha förmedlats på ett oriktigt sätt. Bolaget såg allv...