Örnens väg Fasader

 

  • 2022-04-20

Informationsbrev till hyresgäster hittar du här!

 

  • 2022-02-04  

Det kommer att utföras underhållsarbete på yttertaken.  Trasiga takpannor kommer att bytas ut, samt komplettering av taksäkerheten och snörasskyddet.

Arbetet kommer att utföras av Stark fasadrenovering. Arbetet startar vecka 6 och kommer att pågå i ca 4-5 veckor.

 

 

Från september 2021 till april/maj 2022 kommer vår entreprenör Stark Fasad AB att renovera fasaderna på Örnens väg.

Vi renoverar fasaderna eftersom det tidigare byggdes med fog utan rörelse, vilket nu har blivit en del sprickor som gjort att tegel kan rasa ner. Det vill vi förstås undvika och då åtgärda så fort som möjligt.

Detta gäller Örnens väg 22-56 och inte Örnens väg 58 där det har fogats med rörlig fog.