Tillsammans för Haninge

Under 2022 startade Haninge bostäder tillsammans med Haninge Kommun och andra lokala aktörer i området ett samarbete kring feriepraktik. Där erbjuds kommunens ungdomar sommarjobb i kommunens olika stadsdelar. Det anställs omkring 300 sommarjobbare och handledare varje sommar.

Syftet är att tillsammans bidra till ökad trivsel och trygghet genom att det är rent och snyggt. Men också att ge förutsättningar för att få fler i arbete genom att unga vuxna introduceras in i arbetslivet och att de under året blir förebilder och ansvarstagande individer genom att vara delaktiga i sitt områdes utveckling. Att arbeta hållbart och långsiktigt med förebyggande insatser för att motverka nedskräpning, skadegörelse, hot och våld.