Samarbeten

Vi har samarbeten med olika entreprenörer som hjälper oss på områden som vi inte kan själva. Här finns en digital handbok som alla entreprenörer får av oss med policy, etik och regler som vi alla arbetar efter. Här hittar du handboken för entreprenörer.