Moränvägen 106

Ombyggnad av lokal till lägenheter

Lokalen i bottenvåningen på Moränvägen 106 ska byggas om till 3 st lägenheter.

Arbetet kommer preliminärt att starta mars/april. Tyvärr kommer det att medföra en del störningar med buller och korta avbrott i vattentillförseln för de som bor i huset.

Alla störande arbeten kommer att aviseras separat i god tid. När upphandlingen är klar återkommer vi med mer information.

Vi lovar göra allt vi kan för att arbetet ska löpa så bekymmersfritt som möjligt.

 

För frågor angående detta kontakta:

Mikael Birgersson

Projektledare                                    Tel 08-606 54 33