Aktuella händelser

 • Garage Örnens väg, LOU-upphandling

  I nedanstående pdf-fil kan du få information om Garagerenovering på Örnens väg.Garage Örnens väg info 20150915 (PDF-fil)

 • Årsredovisning 2014

  I nedanstående pdf-fil kan du läsa om Haninge Bostäders verksamhet 2014.Årsredovisning 2014 (PDF-fil)

 • Hyresförhandling 2014

  I nedanstående fil kan du läsa om Haninge Bostäders överenskommelse med Hyresgästföreningenangående 2014-års hyror.Hyresförhandling 2014 (PDF-fil)

 • Årsredovisning 2012

  I nedanstående pdf-fil kan du läsa om Haninge Bostäders verksamhet 2012.Årsredovisning 2012 (PDF-fil)

 • Ny förvaltningschef

  Den 3 juni tillträder Anders Ramqvist som ny förvaltningschef för bolaget.

 • Resultat från hyresförhandling

  Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om 2013 års hyror. Partena är överens om en hyreshöjning enligt följande: Bostäder - Hyran hö...

 • Bobladet nr 2 2012

  Bobladet nr 2 2012 (PDF-fil)

 • Bobladet nr 1 2012

  Bobladet nr 1 2012 (PDF-fil)

 • Årsredovisning 2011

  Årsredovisning 2011 (PDF-fil)

 • Falskt brev till boende i Vendelsö

  Ett brev daterat 2012-02-22 har sänts ut till boende i Vendelsö. Brevet är ställt till boende i Vendelsö och innehåller felaktig information kring...