Hyreshöjning 2018

 

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om 2018 års hyror. Parterna är överens om en hyreshöjning från och med 1 januari 2018 enligt följande:

Bostäder: 1,15 %

Lokaler med förhandlingsklausul: 1,15 %

Retroaktiv hyra kommer att fördelas över de nästkommande två hyresavierna. För de hyresgäster som betalar sin hushållsel via faktura från Haninge Bostäder är kwh priset oförändrat.