Husen på Södra Jordbrovägen 19-33 byggdes på 60-talet och nu är det dags att modernisera fastigheterna.

Vår ambition är att höja husets kvaliteter till en nivå som håller över tid för kommande generationer av Jordbrobor. Vi vill också skapa ett hus som är snällare för miljön- med minskad energianvändning och ett trevligare inomhusklimat. Vilket betyder

  • Nya fönster, med bättre isoleringsförmåga som gör att inomhusklimatet förbättras samt ljudisolerar bättre än dagens fönster
  • Inglasade balkonger, vilket gör att balkongerna kan nyttjas under längre tid på året, samt att en inglasad balkong skyddar mot damm och regn och dämpar mot vägbuller.
  • Ny putsad fasad som kommer att lyfta hela husets framsida till ett snyggt och modern hus i tiden. Tilläggsisolering för ett bättre inomhusklimat.
  • Renovering av alla entrépartier.
  • De platta taket kommer bytas ut till nya sadeltak för att förhindra läckage.
  • Solceller på taket för bättre miljösynpunkt.

Vi har tagit till vara på våra hyresgästers önskemål och behov för att klartlägga renoveringsbehovet. Bland annat undersöker vi den tekniska standarden på huset innan vi ser mer på detaljnivå vad som behöver göras i renoveringen.

Byggstart under våren 2021, och beräknas pågå under ca 2-3 år.