Senaste infobreven till hyresgästerna hittar du här!

 

 

 

 

Uppdatering: 2023-05-11

Nu är vi i slutfasen av moderniseringen av husen. Det som nu återstår är markåterställningen.

 

Uppdatering: 2022-02-15

södra Jordbrovägen 19-21 ny fasad

Nu börjar vi se hur det färdiga resultatet kommer att se ut.  Det som återstår, är nya entréportar som ska monteras ca vecka 10, och även sockeln ska putsas. Just nu pågår montering av belysning på balkongerna.

Vi vill passa på att tacka er för ert tålamod och överseende med moderniseringen!

 

Uppdatering: 2022-06-30

Vecka 31 startar vi med nästa hus som är Södra Jordbrovägen 21-23

Uppdatering: 2021-12-17

Snart är vi klara med renoveringen av Hus 1 som är Södra Jordbrovägen 19-21. Det som kvarstår är balkongräcken och inglasning av balkongerna, som beräknas vara klart vecka 4.

 Efter nyår börjar vi med Hus nr 2 som är Södra Jordbrovägen 31-33, och delar av ställningen har redan påbörjats att bygga på gavelsidorna och baksidan. Tvättstugan är öppen, men man måste gå in från baksidan.

Uppdatering: 2021-08-26

Nu tar moderniseringen fart på Södra Jordvägen 19-21 som är det första huset av 4.

Det som sker nu är resning av ställning runt hela huset för att sedan börja med att riva de gamla balkongräcken och byta ut de gamla fönstren.

 

 

 

Uppdatering: Maj 2021

Nu är bygglovet klart och arbetena kan planeras in. Sterner Stenhus Fasad har fått i uppdrag av Haninge Bostäder att göra detta omfattande renoveringsarbete på fastigheterna på Södra Jordbrovägen.

 

Frågor & Svar

 

När börjar vi renoverar?
Vi beräknar att starta förbättringsåtgärderna under sommaren 2021.


Hur påverkas jag av renoveringen?
Din balkong kommer att vara stängd och du kommer inte att kunna använda den under byggtiden.
Vi kommer att plasta in fönstren för att förhindra damm och smuts att komma in till lägenheten.
Vi kommer att ha en byggställning under byggtiden.


Vad är det ni ska göra?
- Vi kommer att byta de gamla fönster till nya fönster med bättre isoleringsförmåga som gör att inomhusklimatet förbättras, samt ljudisolerar.
- Fasaden kommer att putsas.
- De platta taken kommer att bytas till sadeltak för att förhindra läckage.
- Balkongerna kommer att glasas in vilket gör att balkongen kan nyttjas under längre tid på året. En inglasad balkong skyddar mot damm och regn, vilket gör att du kan låta balkongmöbler med dynor stå ute på balkongen samt skyddar mot vägbuller.


Kan jag bo kvar under byggtiden?
Ja.


Vad händer om jag inte skriver på hyresgästgodkännandet?
I enlighet med Hyreslagen ska varje hyresgäst individuellt tillfrågas om de åtgärder som fastighetsägaren avser att utföra. Blanketten ska skrivas under och skickas tillbaka innan utsatt svarsdatum. Om vi inte får in ditt godkännande innan utsatt datum kommer vi ansöka till Hyresnämnden om tillstånd att genomföra renoveringen.
Obs! Svaret gäller endast förbättringsåtgärderna – inte hyreshöjningen.


Får jag hyressänkning under byggtiden?
Din nuvarande grundhyra kommer att vara 5% lägre under tiden som din balkong renoveras. Då du inte kommer att kunna nyttja den.


Vad blir det för hyreshöjning?
När upprustningen är klar kommer hyran vara högre. Hyreshöjningen har förhandlats mellan Hyresgästföreningen Region Stockholm och Haninge Bostäder. Information om din nya hyra kommer att skickas ut separat till dig.