Info Semaforen, Kulfångsg och Vendelsöv

 

Inställt ventilationsarbeten i era lägenheter som tidigare har aviserats.

 

Vi behöver tyvärr ställa in vårt arbete som vi tidigare har aviserat för i lägenheterna. På grund av omständigheter med Coronaviruset väljer vi nu att avbryta planerade arbeten i lägenheterna. Vi kommer fortsätta med planerat arbete att byta byggnadernas fläktar på vinden. Det innebär att det kommer bli driftstörningar i lägenheternas ventilation. Vid avstängning av husets ventilation kommer vi avisera berörda hyresgäster.

 

Gällande vårt planerade arbete i lägenheterna kommer vi  återkomma längre fram med nya aviseringar.

 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Röranalys AB

 

Ivan Friström 08-599 098 22

Ivan.fristrom@roranalys.se