Cykelrensning - Vad hände med cyklarna?

Under 2023 har vi genomfört cykelrensning i hela vårt bestånd, då det varit överfullt i många cykel- och barnvagnsrum.

Vi bad våra hyresgäster att märka upp deras cyklar och barnvagnar och resten hämtades av våra områdesvärdar till ett annat utrymme och förvarades i minst 6 månader.

 

Ungefär 2 500 cyklar togs om hand om, samt många barnvagnar, pulkor och annat som inte skulle stå i våra cykel- och barnvagnsrum.

 

Efter förvaring hämtades cyklarna av Cykelåtervinning AB, utom ett fåtal cyklar och barnvagnar som skänktes till Rädda barnen.

 

Nu får många av dessa cyklar nytt liv, och det kan delas upp i 4 kategorier:

  • 35 % Servicecyklar

Cyklarna genomgår en renovering och service. Därefter säljs cykeln till ett skäligt pris dirkekt till konsumenter.

  • 30 % Studentcyklar

Cyklar som kräver relativt mycket tid för att få i bra skick och cyklar av en sådan typ att de prismässigt är riktigt billiga. Dessa cyklar tas om hand av våra samarbetspartners i Uppsala och Malmö, där de efter renovering i huvudsak säljs billigt till studenter.

 

Cyklar som går att laga men som inte efterfrågas på den svenska marknaden återbrukas i utvecklingsländer, främst Gambia, Uganda och Ghana där de skapar stora skillnader för enskilda familjer och bidrar till ekonomisk utveckling, ökad sysselsättning (repareras och brukas på plats) samt ökar ungas möjligheter till skolgång. Detta i synnerhet beroende på att tiden som spenderas på att ta sig fram- och tillbaka till skola, jordbruksmarker och arbetsplatser vanligtvis är lång och sker gående. Kan man cykla sparas mycket tid per dag som kan ägnas åt studier, ökad arbetsinsats, eller att umgås med släkt och vänner.

Eftersom vägnätet i dessa länder ofta är i undermålig standard, är det endast cyklar med breda däck (mountainbikes och vissa barncyklar) som exporteras dit.

 

  • 15 % Direktåtervinning

 

Cyklar som är i sådant skick att de inte går att återbruka enligt kategorier ovan. Dessa återvinns som metallråvara.